गदिमा नवनित
 • कालपुरुषा तु स्वत: थकशील,थेरडा होशील पण,आम्हाला म्हातारपण देणे कक्षेबाहेर आहे तुझ्या.
  आम्ही लढतच राहु.हे आव्हान घे माझे-एका कलाकाराचे!
गदिमांच्या कविता | Gadima Poems
 • वि.वा शिरवाडकर:
  माडगूळकरांची कविता मराठी मातीतून उगवलेली,अस्सल मराठी रुपाची,कलदार शैलीची आणि कसदार आशयाची आहे.शब्दांच्या आणि छंदाच्या राज्यातील तर ते स्वामीच होते.
 • Box-C-28
 • माहेर
 • Maher
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  नदी सागरा मिळता
  पुन्हा येईना बाहेर,
  अशी शहाण्यांची म्हण
  नाही नदीला माहेर.

  काय सांगु रे बाप्पांनो
  तुम्ही आंधळ्याचे चेले,
  नदी माहेराला जाते
  म्हणूनीच जग चाले.

  सारे जीवन नदीचे
  घेतो पोटात सागर,
  तरी तिला आठवतो
  जन्म

  दिलेला डोंगर.

  डोंगराच्या मायेसाठी
  रुप वाफेचे घेऊन,
  नदी तरंगत जाते
  पंख वार्‍याचे लावून.

  पुन्हा होऊन लेकरु
  नदी वाजाविते वाळा,
  पान्हा फुटतो डोंगरा
  आणि येतो पावसाळा.


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems