गदिमा नवनित
 • या वस्त्रांते विणतो कोण?,एकसारखी नसती दोन
  कुणा न दिसले त्रिखंडात त्या हात विणकर्‍याचे
गदिमांच्या कविता | Gadima Poems
 • वि.वा शिरवाडकर:
  माडगूळकरांची कविता मराठी मातीतून उगवलेली,अस्सल मराठी रुपाची,कलदार शैलीची आणि कसदार आशयाची आहे.शब्दांच्या आणि छंदाच्या राज्यातील तर ते स्वामीच होते.
 • Box-C-28
 • प्रश्न
 • Prashna
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  नवी अनुभूती
  नवी निर्मिती
  नवे वाङमय

  नवी कला
  नवे तंत्र
  नवे स्वातंत्र्य

  नवी डोकी,नवी अक्कल
  नव्या सुरुकुत्या
  नवे टक्कल

  जुन्या-नव्यांच्या
  मधले नवथर
  जुने होईतो टिकेल का?

  वाल्मीकीच्या दाढीचा केस


  (अति नव्या जमान्यात तरी)
  कधी काळी पिकेल का?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems