गदिमा नवनित
 • दोन ओंडक्यांची होते सागरांत भेट
  एक लाट तोडी दोघां, पुन्हा नाही गांठ
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांच्या कविता | Gadima Poems
 • वि.वा शिरवाडकर:
  माडगूळकरांची कविता मराठी मातीतून उगवलेली,अस्सल मराठी रुपाची,कलदार शैलीची आणि कसदार आशयाची आहे.शब्दांच्या आणि छंदाच्या राज्यातील तर ते स्वामीच होते.
 • Box-C-28
 • प्रश्न
 • Prashna
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  नवी अनुभूती
  नवी निर्मिती
  नवे वाङमय

  नवी कला
  नवे तंत्र
  नवे स्वातंत्र्य

  नवी डोकी,नवी अक्कल
  नव्या सुरुकुत्या
  नवे टक्कल

  जुन्या-नव्यांच्या
  मधले नवथर
  जुने होईतो टिकेल का?

  वाल्मीकीच्या दाढीचा केस
  (अति नव्या जमान्यात तरी)
  कधी काळी पिकेल का?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems