गदिमांच्या कविता | Gadima Poems
  • वि.वा शिरवाडकर:
    माडगूळकरांची कविता मराठी मातीतून उगवलेली,अस्सल मराठी रुपाची,कलदार शैलीची आणि कसदार आशयाची आहे.शब्दांच्या आणि छंदाच्या राज्यातील तर ते स्वामीच होते.
  • Box-C-28
  • मेघदूत
  • Meghadoot
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


  •  

    जा घेउन संदेश!
    मेघा,जा घेउन संदेश!
    उल्लंघुनिया सरिता,सागर,नानापरिचे देश

    रणांगणावर असतिल जेथे
    रणमर्दांची विजयी प्रेते
    गगनपथाने जाउन तेथे
    प्राणसख्याच्या कलेवराचा निरखुन बघ आवेश

    हाडपेर ते थेट मराठी
    हास्य अजुनही असेल ओठी
    शवे शत्रुचीं असतिल निकटी
    अंगावरती

    असेल अजुनी सेनापतिचा वेष

    अर्धविलग त्या ओठांवरती
    जलबंदूचे सिंचून मोती
    राजहंस तो जागव अंती
    आण उद्यांच्या सेनापतिला जनकाचा आदेश

    डोळ्यांमधली तप्त आंसवे
    थांबच देत्ये गड्या तुजसवें
    पुढे न आतां मला बोलवे
    सांग गर्भिणी खुशाल आहे पोटीचा सेनेश

    ज्योतीसाठी जगेल समई
    भिजविल तिजला रुधिरस्नेही
    वाढत जाइल ज्योत प्रत्यही
    नकाच ठेवूं आस मागची,इतुके कुशल विशेष


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • बा.भ.बोरकर
    वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems