गदिमांची बालगीते/बालकविता | Balgeete/Children Songs
 •  
 • Box-C-27
 • कोण आवडे अधिक तुला?
 • Kon Awade Adhik Tula
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  मुलगी :सांग मला रे सांग मला
  आई आणखी बाबा यांतुन
  कोण आवडे अधिक तुला ?
  मुलगा :आई दिसते गोजिरवाणी
  आई गाते सुंदर गाणी
  तर्हेतर्हेचे खाऊ येती
  बनवायाला सहज तिला
  आई आवडे अधिक मला.
  मुलगी :गोजिरवाणी दिसते आई
  परंतु भित्री भागूबाई,


  शक्तिवान किती असती बाबा
  थप्पड देती गुरख्याला
  आवडती रे वडील मला.
  घरात करते खाऊ आई
  घरातल्याला गंमत नाही
  च्युईंगम, अन् चॉकलेट तर,
  बाबा घेती रस्त्याला
  आवडती रे वडील मला.
  मुलगा :कुशीत घेता रात्री आई
  थंडी, वारा लागत नाही
  मऊ साङ्मीचे हात आईचे
  सुगंध तिचिया पाप्याला
  आई आवडे अधिक मला.
  मुलगी :निजता पण रे बाबांजवळी
  भुते-राक्षसे पळती सगळी
  मिशा चिमुकल्या करती गुदगुल्या
  त्यांच्या आपुल्या गालाला
  आवडती रे वडील मला.
  कोण आवडे अधिक तुला ?
  मुलगा :आई सुंदर कपडे शिवते
  पावडर, तिट्टी तीच लावते
  तीच सजविते सदा मुलींना
  रिबीन बांधुन वेणीला
  आई आवडे अधिक मला.
  मुलगी :त्या रिबिनीला पैसे पडती
  ते तर बाबा मिळवुन आणती
  कुणी न देई पैसा, दिडकी
  घरात बसल्या आईला
  आवडती रे वडील मला.
  मुलगा :बाई म्हणती माय पुजावी
  माणुस ना ती असते देवी
  रोज सकाळी नमन करावे
  हात लावूनी पायाला
  आई आवडे अधिक मला.
  मुलगी :बाबांचा क्रम वरती राही
  त्यांच्या पाया पडते आई
  बाबा येता भिऊनी जाई
  सावरते ती पदराला
  आवडती रे वडील मला.
  धडा शीक रे तू बैलोबा,
  आईहुनही मोठ्ठे बाबा
  म्हणून आया तयार होती बाबासंगे लग्नाला
  आवडती रे वडील मला.


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems