गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • उघडी नयन शंकरा
 • Ughadi Nayan Shankara
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  उघडी नयन शंकरा वसंत ये वनांतरी
  दर्‍या-दर्‍यात नाचती गात यक्षकिन्नरी

  अचल ध्यान हे तुझे मला न आज पाहवे
  जिवाशीवात दूरता मला न आज साहवे
  ऊठ चंद्रशेखरा करास या धरी करी

  पहा प्रसन्न पद्मिनी जलाशयात डुंबिती
  नील कमलिनीस त्या राजहंस चुंबिती


  अधीर आस माझिया थरथरे मनी-उरी


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems