गदिमा नवनित
 • जिवासंगे जन्मे मृत्यु, जोड जन्मजात
  दिसें भासतें तें सारें विश्व नाशवंत
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • उदासीन का वाहतो आज वारा
 • Udaseen Ka Wahato Aaj Wara
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  उदासीन का वाटती आज तारा ?
  उदासीन का वाहतो आज वारा ?

  जगुनी जगी काय जीवा मिळाले ?
  तुझे पाखरा पंख सारे गळाले
  तुझ्या कोटरी का तुझा कोंडमारा ?

  नुरे आस का उंच झेपावण्याची ?
  तुला वाटते लाज ऐशा जीण्याची !
  कशासाठी हा चालला खेळ सारा ?

  पडावे असे झाकुनी गच्च डोळे
  स्वत:पासुनी दूर व्हावे निराळे
  मुक्या अश्रुंनी का पुसावा पसारा


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems