गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • उदासीन का वाहतो आज वारा
 • Udaseen Ka Wahato Aaj Wara
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  उदासीन का वाटती आज तारा ?
  उदासीन का वाहतो आज वारा ?

  जगुनी जगी काय जीवा मिळाले ?
  तुझे पाखरा पंख सारे गळाले
  तुझ्या कोटरी का तुझा कोंडमारा ?

  नुरे आस का उंच झेपावण्याची ?
  तुला वाटते लाज ऐशा जीण्याची

  !
  कशासाठी हा चालला खेळ सारा ?

  पडावे असे झाकुनी गच्च डोळे
  स्वत:पासुनी दूर व्हावे निराळे
  मुक्या अश्रुंनी का पुसावा पसारा


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems