गदिमा नवनित
 • का कालचा उद्याला देसी उगा हवाला
  द्यावाच वाटतो ना मग जीव दे जिवाला
  अव्हेर काय करिसी अनमोल या तनाचा
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • एक कोल्हा बहु भुकेला
 • Ek Kolha Bahu Bhukela
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  एक कोल्हा, बहु भुकेला, फार होता कावला
  एक तुकडा परि न त्याला, खावयासी गावला

  बापड्याने जंगलाचा भाग सारा धुंडला
  भर दुपारी तो बिचारा दीनवाणा हिंडला
  शेवटाला थकून गेला सावलीला थांबला

  उंच होते झाड त्याला उंच शेंडा कोवळा
  बसून वरती खाऊ खाई एक काळा कावळा
  चोचीमध्ये मास धरुन चाखितो तो मासला

  मारुनिया हाक त्यासी गोड कोल्हा बोलला,
  "एक गाणे गा मजेने साज तुमचा चांगला
  कोकिळेचे आप्त तुम्ही, घरीच त्यांच्या वाढला"

  मूर्ख वेड्या कावळ्याने रागदारी मांडली
  चोचीमधली चीज त्याच्या त्वरित खाली सांडली
  धावला कोल्हा सुखाने घास त्याने सेविला


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems