गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • एक कोल्हा बहु भुकेला
 • Ek Kolha Bahu Bhukela
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  एक कोल्हा, बहु भुकेला, फार होता कावला
  एक तुकडा परि न त्याला, खावयासी गावला

  बापड्याने जंगलाचा भाग सारा धुंडला
  भर दुपारी तो बिचारा दीनवाणा हिंडला
  शेवटाला थकून गेला सावलीला थांबला

  उंच होते झाड त्याला उंच शेंडा कोवळा
  बसून वरती खाऊ

  खाई एक काळा कावळा
  चोचीमध्ये मास धरुन चाखितो तो मासला

  मारुनिया हाक त्यासी गोड कोल्हा बोलला,
  "एक गाणे गा मजेने साज तुमचा चांगला
  कोकिळेचे आप्त तुम्ही, घरीच त्यांच्या वाढला"

  मूर्ख वेड्या कावळ्याने रागदारी मांडली
  चोचीमधली चीज त्याच्या त्वरित खाली सांडली
  धावला कोल्हा सुखाने घास त्याने सेविला


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems