गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
  •  
  • Box-C-30
  • औंदा लगीन करायचं
  • Aaunda Lagin Karayacha
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


  •  

    पुनव पुसाची आली आता
    साल सोळावं सरायचं
    कुठवर चोरून फिरायचं... औंदा लगीन करायचं !

    आई कोण ? बाबा कोण ?
    साक्षीदार पाहिजेत तीन
    रस्त्यावरचं धरायचं
    कुठवर चोरून फिरायचं... औंदा लगीन करायचं !

    सरकारात जाऊन, नावगाव लिहून
    पाच रुपये

    तिथं भरायचं
    साल सोळावं सरायचं
    कुठवर चोरुन फिरायचं... औंदा लगीन करायचं !

    न्हाई मांडव, नको वर्‍हाड
    पहिल्या रातीत नवं बिर्‍हाड
    एकमेकांमधी मुरायचं
    कुठवर चोरुन फिरायचं... औंदा लगीन करायचं !


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • बा.भ.बोरकर
    वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems