गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • सोनुल्या देवाघरच्या फुला
 • Sonulya Deva Gharachya Phula
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  कधी रे पाहिन डोळां तुला ?
  सोनुल्या देवाघरच्या फुला

  कस्तुरी-हरिणाच्या उदरी
  हरीने साठविली कस्तुरी
  सुगंधे हरिणच वेडावला !

  देव तू, येशिल माझ्या घरी
  तुझ्यासह अमृत माझ्या उरी
  कधी ते भरविन बाळा तुला ?

  फुला, तू संसारी

  मंगल
  फुला, तू फुलाहुनी कोमल
  करीन या तळहाताचा झुला !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems