गदिमा नवनित
 • दैवजात दु:खें भरतां दोष ना कुणाचा
  पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • सोनुल्या देवाघरच्या फुला
 • Sonulya Deva Gharachya Phula
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  कधी रे पाहिन डोळां तुला ?
  सोनुल्या देवाघरच्या फुला

  कस्तुरी-हरिणाच्या उदरी
  हरीने साठविली कस्तुरी
  सुगंधे हरिणच वेडावला !

  देव तू, येशिल माझ्या घरी
  तुझ्यासह अमृत माझ्या उरी
  कधी ते भरविन बाळा तुला ?

  फुला, तू संसारी मंगल
  फुला, तू फुलाहुनी कोमल
  करीन या तळहाताचा झुला !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems