गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • का मोगरा फुलेना
 • Ka Mogara Phulena
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  बरसात चांदण्याची, वारा कसा हलेना
  का मोगरा फुलेना ?

  डोळ्यांतल्या जळाने मी रूप थोर केले
  वाढीस लागला हा आले वसंत, गेले
  हिरवा दिसे पिसारा परि का कळी धरेना ?
  का मोगरा फुलेना ?

  माझ्या मनोव्यथांची हळुवार भावगीते
  भवती फिरून

  याच्या मी नित्य गात होते
  हिमशुभ्र हास्य तैसे याच्यावरी डुलेना
  का मोगरा फुलेना ?

  लागे ना थांग याचा अजुनी न मौन सोडी
  आधीच धुंद झाले मी मात्र गंधवेडी
  चुकते कुठे कुणाचे माझे मला कळेना
  का मोगरा फुलेना ?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems