गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • खराच कधी तू येशिल का
 • Kharach KAdhi Tu Yeshil Ka
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  अर्ध्या रात्री झोप मोडिशी
  खराच कधी तू येशिल का ?
  ओळख करुनी घेशिल का ?

  खिडकीपाशी उभा राहुनी
  हसशील का हळू मला पाहुनी
  सर्वांगाने पीत चांदणे,
  प्रीत गीत तू गाशिल का ?

  मंतरलेल्या तुझ्या स्वरांनी
  मी मग होऊन

  वेड्यावाणी
  भारावुन मी येता पुढती,
  हातच हाती घेशिल का ?

  हसेल नभीचा चंद्र दहादा
  दटावणी हा दाविल पडदा
  विचारीन मी काही बाही,
  होकार हसरा देशील का ?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems