गदिमा नवनित
 • आईलाही विसरुन जाती या देशातील पिले अडाणी,चल सोडून हा देश पक्षिणी!
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • बाई मी गिरीधर वर वरिला
 • Bai Mi Giridhar War Warila
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  अर्ध्या रात्री यमुना पात्री कर त्याने धरिला
  गिरीधर वर वरिला बाई मी गिरीधर वर वरिला

  रंगरंग नीत मजसी खेळतो, रंगनाथ माझा
  मी मेवाडी, राजदुलारी, मथुरेचा तो राजा
  जगावेगळी माझी सत्ता, ध्यास न दुसरा उरला
  गिरीधर वर वरिला

  फेर धरून मी नाच नाचले, न्याहळते शामा
  मीच राधिका, मीच रुक्मिणी, मीच तयाची भामा
  मुखी नाचते नाम तयाचे, ताल पैंजणी उरला
  गिरीधर वर वरिला

  कालिंदीच्या तटी कलयुगी रोज रंगते होरी
  भिजे ओढणी, भिजे कंचुकी, भिजती अंगी सारी
  आनंदाचा पडतो पाऊस मेघ सांवळा सरला
  गिरीधर वर वरिला


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems