गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • गेलीस सोडुनी का दाक्षायणी शिवांगी
 • Gelis Soduni Ka Dakshayani
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  गेलीस सोडुनी का दाक्षायणी शिवांगी ?
  अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी

  देवी तुझ्याविना मी देहा धरू कशाला ?
  नारीविना जगी ना सामर्थ्य पौरुषाला
  अर्धांग भस्म झाले, अर्धाच मी, अभागी
  अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी

  विसरू कसा सखे मी

  आनंद भोगलेला ?
  घर शैल कंदरीचे गिरीशीर्ष चंद्रशाला
  संसार सौख्यदायी सहवास सप्तरंगी
  अमरत्व शाप आहे मजसी तुझ्या वियोगी


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems