गदिमा नवनित
 • आईलाही विसरुन जाती या देशातील पिले अडाणी,चल सोडून हा देश पक्षिणी!
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • गंध हा श्वास हा
 • Gandha Ha Shwas Ha
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  गंध हा, श्वास हा, स्पर्श हा सांगतो
  तूच तो, तूच तो, तूच तो !

  हे धुंद डोळे नशिले नशिले
  मला वेड यांनिच रे लाविले
  हे ओठ राजा रसिले रसिले
  स्वप्‍नात रे मीच ओलावले
  हे ओळखिचे तुझे हासणे
  माझी मला खूण आता कळे
  या मनी जो कुणी दिलरूबा छेडितो
  तूच तो, तूच तो, तूच तो !

  ये राजसा हा दुरावा कशाला
  घडी मीलनाची उभी राहिली
  या झिंगलेल्या गुलाबी निशेची
  किती काळ रे वाट मी पाहिली
  कितीही लपविले खरे रूप तू
  मी जाणिले कोण आहेस तू
  बहुरूपी जो कुणी खेळ हा खेळतो
  तूच तो, तूच तो, तूच तो !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems