गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • घननीळा लडिवाळा
 • Ghananila Ladiwala
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  घननीळा, लडिवाळा
  झुलवु नको हिंदोळा !

  सुटली वेणी, केस मोकळे
  धूळ उडाली, भरले डोळे
  काजळ गाली सहज ओघळे
  या सार्‍याचा उद्या गोकुळी होइल अर्थ निराळा !

  सांजवेळ ही, आपण दोघे
  अवघे संशय घेण्याजोगे
  चंद्र निघे बघ झाडामागे
  कालिंदीच्या तटी खेळतो गोपसुतांचा मेळा !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems