गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • घर हीच राजधानी
 • Ghar Hich Rajdhani
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  नाही उणे कशाचे,
  घर हीच राजधानी नाही उणे कशाचे
  संसार साजिरा हा साम्राज्य हे सुखाचे
  घर हीच राजधानी !

  राजा उदार माझा मी तृप्त पट्टराणी
  द्याया दुवा उभी ती पाठीस वृद्धवाणी
  आयुष्य वर्धती ते उद्गार सार्थकाचे

  दिन-रात आकळे ना

  क्षण चांदण्यात न्हाती
  वाटे हवेहवेसे ते सर्व येई हाती
  औदार्य येथ नांदे त्या विश्वचालकाचे

  सार्‍या फुलुन आशा बहरास बाग आली
  नि:श्वास-श्वास सारे स्वरधुंद राग झाले
  भर त्यात अमृताची वच सानुल्या मुखाचे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems