गदिमा नवनित
 • आईलाही विसरुन जाती या देशातील पिले अडाणी,चल सोडून हा देश पक्षिणी!
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • चिंधी बांधिते द्रौपदी
 • Chindhi Bandhite Draupadi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  चिंधी बांधिते द्रौपदी हरिच्या बोटाला !
  भरजरी फाडुन शेला
  चिंधी बांधिते द्रौपदी हरिच्या बोटाला

  बघून तिचा तो भाव अलौकीक
  मनी कृष्णाच्या दाटे कौतुक
  कर पाठीवर पडला अपसुक
  प्रसन्न माधव झाला
  चिंधी बांधिते द्रौपदी, हरिच्या बोटाला !

  म्हणे खरी तू माझी भगिनी
  भाऊ तुझा मी दृपद नंदिनी
  साद घालिता येईन धावुनी
  प्रसंग जर का पडला
  चिंधी बांधिते द्रौपदी हरिच्या बोटाला !

  प्रसंग कैसा येईल मजवर
  पाठीस असशी तू परमेश्वर
  बोले कृष्णा दाटून गहिवर
  पूर लोचना आला
  चिंधी बांधिते द्रौपदी, हरिच्या बोटाला !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems