गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • जाशिल कोठे मुली तू
 • Jashil Kothe Muli Tu
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  ?
  नेशिल तेथे मुला तू !

  नेऊ कुठे मी तुला सुंदरी
  स्वप्‍नात ने यक्षभूमीवरी
  स्वप्‍न कोठे वसे ? त्यात जावे कसे ?
  हात हाती धरी संगती चाल तू !

  प्रीतिचा प्रांत का अजुन ना लागला
  भृंग गाति पहा चुंबताना

  फुला
  वृक्ष आणि लता, डोलती बिलगता
  पाहुनि घे गडे प्रीतिची रीत तू !

  आनंद लाभे मना, लोचना
  प्रीतीमुळे ही फुले भावना
  ती कथा राहिली, प्रीत ना पाहिली
  पांघरू पाहसी व्यर्थ का वेड तू ?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems