गदिमा नवनित
 • हाती नाही बळ
  दारी नाही आड
  त्याने फुलझाड
  लाऊ नये
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • जाशिल कोठे मुली तू
 • Jashil Kothe Muli Tu
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  ?
  नेशिल तेथे मुला तू !

  नेऊ कुठे मी तुला सुंदरी
  स्वप्‍नात ने यक्षभूमीवरी
  स्वप्‍न कोठे वसे ? त्यात जावे कसे ?
  हात हाती धरी संगती चाल तू !

  प्रीतिचा प्रांत का अजुन ना लागला
  भृंग गाति पहा चुंबताना

  फुला
  वृक्ष आणि लता, डोलती बिलगता
  पाहुनि घे गडे प्रीतिची रीत तू !

  आनंद लाभे मना, लोचना
  प्रीतीमुळे ही फुले भावना
  ती कथा राहिली, प्रीत ना पाहिली
  पांघरू पाहसी व्यर्थ का वेड तू ?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems