गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • झाले ग बाई संसाराचे हसे
 • Zale Ga Bai Sansarache Hase
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  मिटून घेतले नेत्र तरी ते चित्र मनाला दिसे
  झाले ग बाई संसाराचे हसे

  मी वाट पाहते बसुनी तुमची घरी
  तुम्ही रात जागता भलतीच्या मंदिरी
  पडणेच कपाळी चुकल्यावर पायरी
  तोल सोडुनी तुम्ही वागता तुम्हा सावरू कसे
  झाले ग बाई संसाराचे हसे  कुणी म्हणे तुम्हाला शुद्धच नसते कधी
  तीजसवे जेवता एका ताटामधी
  कोठून शोधु या रोगावर औषधी
  जीभा जगाच्या कानी ओतती जसे तापले शिसे
  झाले ग बाई संसाराचे हसे

  भाळला नाथ हो सौख्याला कोणाच्या
  तुम्ही मांजर झाला ताटाखाली तीच्या
  संपल्या कथा आता नीतिच्या प्रीतिच्या
  नीतिहीनाची अनाथ बाईल कोण तीयेला पुसे
  झाले ग बाई संसाराचे हसे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems