गदिमा नवनित
 • कालपुरुषा तु स्वत: थकशील,थेरडा होशील पण,आम्हाला म्हातारपण देणे कक्षेबाहेर आहे तुझ्या.
  आम्ही लढतच राहु.हे आव्हान घे माझे-एका कलाकाराचे!
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
 • Zukzuk Agin Gadi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
  धुरांच्या रेघा हवेत काढी
  पळती झाडे पाहूया
  मामाच्या गावाला जाऊया

  मामाचा गाव मोठा
  सोन्याचांदीच्या पेठा
  शोभा पाहुन घेऊया

  मामाची बायको गोरटी
  म्हणेल कुठली पोरटी
  भाच्यांची नावे सांगूया

  मामाची बायको

  सुगरण
  रोज रोज पोळी शिकरण
  गुलाबजामुन खाऊया

  मामा मोठा तालेवार
  रेशीम घेईल हजार वार
  कोट विजारी लेऊया


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems
गीतरामायण अॅप | GeetRamayan App
 • "गीतरामायण" आता ध्वनी व लिखित स्वरुपात गुगल प्ले/प्लेस्टोअर (Google Play/Play Store) वर अँड्रॉइड अॅप्लिकेशनच्या च्या स्वरुपात उपलब्ध आहे!.
  आजच डाऊनलोड करा

  GeetRamayan application now available on android phones,now enjoy geetramayan songs in audio and text on your mobile,for more details click on following link Download Link
 • Box-RB-1