गदिमा नवनित
 • दैव जाणिले कुणी,लवांकुशाचा हलवी पाळणा
  वनी वाल्मिकी मुनी,दैव जाणिले कुणी?
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
 • Zukzuk Agin Gadi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
  धुरांच्या रेघा हवेत काढी
  पळती झाडे पाहूया
  मामाच्या गावाला जाऊया

  मामाचा गाव मोठा
  सोन्याचांदीच्या पेठा
  शोभा पाहुन घेऊया

  मामाची बायको गोरटी
  म्हणेल कुठली पोरटी
  भाच्यांची नावे सांगूया

  मामाची बायको सुगरण
  रोज रोज पोळी शिकरण
  गुलाबजामुन खाऊया

  मामा मोठा तालेवार
  रेशीम घेईल हजार वार
  कोट विजारी लेऊया


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems