गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
 • Zukzuk Agin Gadi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
  धुरांच्या रेघा हवेत काढी
  पळती झाडे पाहूया
  मामाच्या गावाला जाऊया

  मामाचा गाव मोठा
  सोन्याचांदीच्या पेठा
  शोभा पाहुन घेऊया

  मामाची बायको गोरटी
  म्हणेल कुठली पोरटी
  भाच्यांची नावे सांगूया

  मामाची बायको

  सुगरण
  रोज रोज पोळी शिकरण
  गुलाबजामुन खाऊया

  मामा मोठा तालेवार
  रेशीम घेईल हजार वार
  कोट विजारी लेऊया


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems