गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
 • Zukzuk Agin Gadi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
  धुरांच्या रेघा हवेत काढी
  पळती झाडे पाहूया
  मामाच्या गावाला जाऊया

  मामाचा गाव मोठा
  सोन्याचांदीच्या पेठा
  शोभा पाहुन घेऊया

  मामाची बायको गोरटी
  म्हणेल कुठली पोरटी
  भाच्यांची नावे सांगूया

  मामाची बायको

  सुगरण
  रोज रोज पोळी शिकरण
  गुलाबजामुन खाऊया

  मामा मोठा तालेवार
  रेशीम घेईल हजार वार
  कोट विजारी लेऊया


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems