गदिमा नवनित
 • दहा ठिकाणी विरली माझ्या अंगीची पैरण
  कसा,कुठे टाका घालू,आणू कोठली नविन?
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • तुला या फुलाची शपथ
 • Tula Ya Phulanchi Shapath
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  तुजहून लाजरे हे, बोलावयास लाजे
  हे फूल लाजवंती सांगेल गूज माझे
  होकार दे तयाला नाही म्हणू नको ग
  नको ग, फुलाची शपथ,
  तुला या फुलाची शपथ

  तू तो धनी धनाचा, मी एक दीन दासी
  का जोडीसी जिवांसी अपमान आपदासी
  एका अकिंचनेला

  भलते पुसू नको रे
  नको रे, फुलाची शपथ
  तुला या फुलाची शपथ

  मानून स्वामिनी हे तुज फूल वाहिले मी
  पाहून साहसा या भ्याले शहारले मी
  माझी न योग्यता ती, मज उंचवू नको रे
  नको रे, फुलाची शपथ
  तुला या फुलाची शपथ


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems