गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • देव देव्हार्‍यात नाही
 • Dev Devaryat Nahi
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  देव देव्हार्‍यात नाही, देव नाही देवालयी
  देव चोरुन नेईल अशी कोणाची पुण्याई

  देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदे
  देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी
  देव शोधूनिया पाही, देव सर्वाभूतां ठायी

  देव मूर्तीत ना मावे, तीर्थक्षेत्रात ना दावे
  देव आपणात

  आहे, शिर झुकवोनिया पाहे
  तुझ्यामाझ्या जड देही देव भरूनिया राही

  देव स्वये जगन्नाथ, देव अगाध अनंत
  देव सगुण, निर्गूण, देव विश्वाचे कारण
  काळ येई, काळ जाई, देव आहे तैसा राही


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems