गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • धुंद येथ मी स्वैर झोकितो
 • Dhund Yeth Me Swair Zokito
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मद्याचे प्याले
  याच वेळि तू असशिल तेथे बाळा पाजविले

  येथ विजेचे दिवे फेकती उघड्यावर पाप
  ज्योत पणतिची असेल उजळित तव मुख निष्पाप
  माझ्या कानी घुमती गाणी, मादक मायावी
  ओठांवरती असेल तुझिया अमृतमय ओवी

  माझ्यावरती खिळली

  येथे विषयाची दृष्टी
  मत्पूजेस्तव असशिल शोधित सखे, स्वप्‍नसृष्टी
  कनकांगीच्या मत्त चुंबने जाग मला आली
  विरहाश्रू तव असेल झरला सुकलेल्या गाली

  तुझे नि माझे अंतर व्हावे कसे एकरूप ?
  शीलवती तू, पतिव्रते मी मूर्तिमंत पाप !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems