गदिमा नवनित
 • प्रजा रंजवीतों सौख्यें तोच एक राजा
  हेंच तत्व मजसी सांगे राजधर्म माझा
  प्रजा हीच कोटी रूपें मला ईश्वराचीं
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • धुंद येथ मी स्वैर झोकितो
 • Dhund Yeth Me Swair Zokito
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मद्याचे प्याले
  याच वेळि तू असशिल तेथे बाळा पाजविले

  येथ विजेचे दिवे फेकती उघड्यावर पाप
  ज्योत पणतिची असेल उजळित तव मुख निष्पाप
  माझ्या कानी घुमती गाणी, मादक मायावी
  ओठांवरती असेल तुझिया अमृतमय ओवी

  माझ्यावरती खिळली

  येथे विषयाची दृष्टी
  मत्पूजेस्तव असशिल शोधित सखे, स्वप्‍नसृष्टी
  कनकांगीच्या मत्त चुंबने जाग मला आली
  विरहाश्रू तव असेल झरला सुकलेल्या गाली

  तुझे नि माझे अंतर व्हावे कसे एकरूप ?
  शीलवती तू, पतिव्रते मी मूर्तिमंत पाप !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems