गदिमा नवनित
 • या डोळ्यांची दोन पाखरे फिरतील तुमच्या भवती
  पाठलागही सदैव करतील असा कुठेही जगती.
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • नवीन आज चंद्रमा
 • Navin Aaj Chandrama
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  नवीन आज चंद्रमा, नवीन आज यामिनी
  मनी नवीन भावना, नवेच स्वप्‍न लोचनी !

  दूर बाल्य राहिले, दूर राहिल्या सखी
  बोलण्या कुणासवे सूर दाटले मुखी
  अननुभूत माधुरी आज गीत गायने

  अनादि चंद्र अंबरी, अनादि धुंद यामिनी
  यौवनात तू नवी मदीय प्रीत-स्वामिनी


  घर न प्रीतकुंज हा, बैस ये सुहासिनी

  कोण बाइ बोलले? वाणि ही प्रियंवदा
  या मनात नांदते तुझीच प्रीतसंपदा
  कशास वेगळेपणा? जवळ ये विलासिनी


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems