गदिमा नवनित
 • चंदनी चितेत जळला चंदन,
  सुगंधे भरुन मर्त्यलोक!.
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • पक पक पक पक पकाक पक
 • Pak Pak Pak Pak Pakak Pak
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  पक पक पक पक पकाक पक
  आज काही नाही कामात उरक

  काल तुला पाहिली
  आस मनी राहिली
  तुझी नि माझी व्हावी वळख

  लाखाहुनी न्यारा
  तुझा गडे तोरा
  डोळ्यांत काही न्यारी चमक

  वय तुझं चौदा
  लहान

  पोरसवदा
  चालण्यात बोलण्यात न्यारी लचक

  गोरा तुझा रंग
  लुसलुशीत अंग
  ओठांची ठेवण तांबडीभडक

  तुझ्या गालावर तीळ
  माझ्या ओठांत शीळ
  तुझं तूच हे गुपित वळख


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • बा.भ.बोरकर
  वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems