गदिमा नवनित
 • आईलाही विसरुन जाती या देशातील पिले अडाणी,चल सोडून हा देश पक्षिणी!
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • पक पक पक पक पकाक पक
 • Pak Pak Pak Pak Pakak Pak
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  पक पक पक पक पकाक पक
  आज काही नाही कामात उरक

  काल तुला पाहिली
  आस मनी राहिली
  तुझी नि माझी व्हावी वळख

  लाखाहुनी न्यारा
  तुझा गडे तोरा
  डोळ्यांत काही न्यारी चमक

  वय तुझं चौदा
  लहान

  पोरसवदा
  चालण्यात बोलण्यात न्यारी लचक

  गोरा तुझा रंग
  लुसलुशीत अंग
  ओठांची ठेवण तांबडीभडक

  तुझ्या गालावर तीळ
  माझ्या ओठांत शीळ
  तुझं तूच हे गुपित वळख


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems