गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • पाण्यात पाहती का
 • Panyat Pahati Ka
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  पाण्यात पाहती का माझे मलाच डोळे
  प्रतिबिंब हे कुणाचे लावण्य हे निराळे

  हे केस रेशमाचे, ही ऐट पाहण्याची
  ही शुद्ध जीवघेणी हालचाल पापण्यांची
  ओठी जरी अबोली, अंगात वीज खेळे

  भिवई चढे कशाने, रागेजशी अशी का ?
  तू कोण मोहिनी की

  आहेस चंद्रलेखा ?
  का मानवी दिठीने कांती तुझी विटाळे

  असतीस फूल जरि तू, तुज मी खुडून घेते
  वेणीत माळते गे आनंदगीत गाते
  आहेस स्‍त्री परंतु हेवा मनी उफाळे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems