गदिमा नवनित
  • लबाड जोडी इमले माड्या, गुणवतांना मात्र झोपडया
    पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणीहार
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
  •  
  • Box-C-30
  • पोटापुरता पसा पाहिजे
  • Potapurta Pasa Pahije
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


  •  

    पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
    देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !

    हवाच तितुका पाडी पाऊस देवा, वेळोवेळी
    चोचीपुरता देवो दाणा मायमाउली काळी
    एक वितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी !

    महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
    गरजेपुरती देई वसने

    जतन कराया काया
    गोठविणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी !

    सोसे तितके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझा
    सौख्य देई वा दुःख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
    अपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • प्रा.रा.ग.जाधव
    माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems