गदिमा नवनित
 • "नच स्वीकारा धना कांचना,नको दान रे, नको दक्षिणा
  काय धनाचें मूल्य मुनिजनां ? अवघ्या आशा श्रीरामार्पण"
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • पोटापुरता पसा पाहिजे
 • Potapurta Pasa Pahije
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  पोटापुरता पसा पाहिजे, नको पिकाया पोळी
  देणार्‍याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी !

  हवाच तितुका पाडी पाऊस देवा, वेळोवेळी
  चोचीपुरता देवो दाणा मायमाउली काळी
  एक वितीच्या भुकेस पुरते तळहाताची थाळी !

  महालमाड्या नकोत नाथा, माथ्यावर दे छाया
  गरजेपुरती देई वसने

  जतन कराया काया
  गोठविणारा नको कडाका, नको उन्हाची होळी !

  सोसे तितके देई, याहुन हट्ट नसे गा माझा
  सौख्य देई वा दुःख ईश्वरा, रंक करी वा राजा
  अपुरेपणही नलगे, नलगे पस्तावाची पाळी !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems