गदिमा नवनित
 • प्रभो, मज एकच वर द्यावा
  या चरणांच्या ठायीं माझा निश्चल भाव रहावा
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • प्रेमवेडी राधा साद घाली मुकुंदा
 • Premvedi Radha Saad Ghali Mukunda
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  प्रेमवेडी राधा, साद घाली मुकुंदा
  लपसि कोठे गोपाला, गोविंदा

  तुझे निळेपण आभाळाचे
  कालिंदीच्या गूढ जळाचे
  प्रसन्न सुंदर वा कमळाचे
  त्याची मज हो बाधा

  तुला शोधिते मी दिनराती
  तुजसि बोलते हरि एकांती
  फिरते मानस तुझ्या सभोंति
  छंद नसे

  हा साधा

  तुझ्याविना रे मजसि गमेना
  पळभर कोठे जीव रमेना
  या जगतासि स्‍नेह जमेना
  कोण जुळवि हा सांधा


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems