गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • महेशमूर्ती तुम्ही सभाजन
 • MaheshMurti Tumhi Sabhajan
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  महेशमूर्ती तुम्ही सभाजन करा निवाडा हवा तसा
  तुरेवाल्याच्या उरी उठविते मी कलगीचा पाय ठसा

  मर्यादेने बोल जराशी धर श्रोत्यांची भीड जरा
  बडबडीने का पडेल खाली विद्वत्तेचे चिन्ह तुरा

  विद्वत्तेची उडवीन पगडी मी जातीने नार तरी
  सवालास दे जबाब माझ्या मग विद्वत्ता

  तुझी खरी

  गाडाभरुनी ग्रंथ वाचले तुरा लाविला म्हणुनी शिरी
  तू मातीची जिती बाहुली कर मुजरा अन्‌ परत घरी

  एकच पुसते सवाल त्याचे उत्तर दे मग बोल चढे
  आभाळाहून काय थोरले काय धाकटे तिळापुढे

  मन मनुजाचे विशाल होते आभाळाहुन कधी कधी
  कधी आकसुन होते हलके लपून बसते तिळामधी

  प्रश्नावरुनी कळते अक्कल आम्ही मापतो उंची ग
  विद्वत्तेची शाल आम्हावर तुला मुलाची कुंची ग

  सवाल कसला व्यर्थ पुसावा एक उखाणा पुरे तुला
  सोडविण्याला अतिशय सोपा सुचेल उत्तर सहज तुला

  घड्याएवढा जाड भोपळा वेल तयाचा बोटभरी
  पाच पुरुष वर वाढे कवठी फळे तिची का मुठभरी

  दोन दिसांचा देतो अवधी उत्तर शोधुन आण इथे
  नाही गावले तर मग ठरले मस्तक बाई तुझे रिते

  मायेने ही केली रचना तुझ्याचसाठी सर्व नरा
  वृक्षवल्लरी तुझ्याचसाठी, तुझ्याचसाठी सर्व धरा

  विसाव्यास जरी जाईल माणूस दमुनी-शिणुनी तरुतळी
  उंच तरुला फळे चिमुकली म्हणुनी लागती धरातळी

  कवठी जर असती पिकली घड्याएवढी अशी फळे
  अपघाताने मेली असती रोज अचानक मनुज फळे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems