गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • माझा होशिल का
 • Maza Hoshil Ka?
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  सांग तू, माझा होशिल का ?

  वसंतकाली, वनी दिनान्ती
  एकच पुशिते तुज एकांती
  एकांती कर कोमल माझा, हाती घेशील का ?

  नसेल माहित तुला कधी ते
  रोज तुझ्या मी स्वप्‍नी येते
  त्या स्वप्‍नांच्या आठवणी या ओठां देशिल का ?  दूर तू तरी जवळ तुझ्या मी
  नाव गुंतवीत तुझिया नामी
  मी येता पण सलज्ज जवळी, जवळी घेशिल का ?


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems