गदिमा नवनित
  • आई सारखे दैवत सार्‍या जगतावर नाही
    म्हणून श्रीकाराच्या नंतर शिकणे अ,आ,ई
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
  •  
  • Box-C-30
  • माय यशोदा हलवी पाळणा
  • May Yashoda Halavi Palana
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


  •  

    माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई
    बालमुकुंदा मेघ:श्यामा करि गाई गाई

    भरुनि येता हात जरा ती झोका थांबवुनी
    उठे पाळण्यापाशी येई पाही डोकावुनी
    हात पाय नाचवी श्रीहरि हासुनी वर पाही
    माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई

    दिसमासाने कृष्ण

    वाढला लागे रांगाया
    धरावयासी धावे माता वार्‍यासी वाया
    पुरे पडे ना वाडा अंगण अपुरे त्या होई
    माय यशोदा हलवी पाळणा गोड गीत गाई


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • बा.भ.बोरकर
    वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems