गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • मी पुन्हा वनांतरी फिरेन हरिणीवाणी
 • Me Punha Vanantari Phiren Harinivani
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  मी पुन्हा वनांतरी फिरेन हरिणीवाणी
  ओठात घोळविन रामप्रीतिची गाणी

  पुसतील कुशल मज लता, कर्दली, केळी
  मोगरा, मालती फुलतिल भलत्या वेळी
  देईल साद मज दुरून श्यामाराणी

  देतील ओंजळी भरून जांभळी, बोरी
  येतील पाडसे दबत हळू शेजारी
  चुंबीन त्यास मी भरविन

  चारापाणी

  पाहीन दुरुन मी यज्ञधुमाची रेखा
  जाईन तपोवनि अवचित कोण्या एका
  तरुतळी बसुनिया ऐकिन मुनीची वाणी


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems