गदिमा नवनित
 • विठ्ठलाचे पायी थरारली वीट, उठला हुंदका देहुच्या वार्‍यात,तुका समाधीत चाळवला.
  संत माळेतील मणी शेवटला,आज ओघळला एकाएकी....
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • धीरे जरा गाडीवाना
 • Dhire Jara Gadivana
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  धीरे जरा गाडीवाना रात निळी काजळी
  मुलुख त्यात मावळी, मुलुख त्यात मावळी !

  वाट चुके लवणाची वळणाचा पेच पडे
  डोंगराच्या डगरींना घाटाचा माठ जडे
  दोहीं बाजू दाट कुठे आंबराई जांभळी
  मुलुख त्यात मावळी !

  घुंगुराच्या तालावर सैल सुटे कासरा


  खडकाशी चाक थटे बैल बुजे बावरा
  पेंगुळता हादरती गाडीमंदी मंडळी
  मुलुख त्यात मावळी !

  करवंदी जाळिमंदी ओरडती रातकिडे
  निवडंगी नागफणी आडविता चाल अडे
  ठोकरली येथ गड्या बादशाही आंधळी
  मुलुख त्यात मावळी !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems