गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • यश तेची विष झाले
 • Yash Techi Vish Zale
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  यश तेची विष झाले, देहांत ते उफाळे
  स्फुंदून काय आता जावे मिटून डोळे ?

  सुमहार वाटला जो, तो एक साप काळा
  प्रासाद थाटला जो, ती बंद बंदिशाळा
  वा बंधनात बांधी माझे मलाच जाळे

  हा खेळ संपलासे आता न हारजीत
  या

  हुंदक्यात गेले कोंडून प्रेमगीत
  माझ्याच काजळाने हे तोंड होय काळे !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems