गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
  •  
  • Box-C-30
  • रंगू बाजारला जाते हो जाऊ द्या
  • Rangu Bajarla Jate Ho Jau Dya
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


  •  

    रंगू बाजारला जाते हो जाऊ द्या
    दही इकाया नेते हो नेऊ द्या

    रंगू डुलत डुलत चालते
    गोर्‍या नाकात नथनी हालते
    हाक मारावी एकदा वाटते, वाटते, वाटते, राहु द्या

    जरा थांबून बोल ग रंगू
    माझ्या मनातलं कसं ग सांगू ?


    तुला पाहून काळीज तुटते, तुटते, तुटते, तुटु द्या

    रंगू वळख आहे मी कोण ?
    माझ्या पायातला पैंजण !
    मी पायातलं पायात ठेवते, ठेवते, ठेवते, ठेवु द्या

    तुझा पाठलाग रंगू करीन
    अशी मुरडून कान मी धरीन
    तुझं कानशील थोडं शेकते, शेकते, शेकते, चालु द्या

    केली थट्टा अंगाशी आली
    लाज रंगूची माझ्या गाली
    रंगू मर्दानी थाटात चालते, चालते, चालते, चालू द्या


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • बा.भ.बोरकर
    वस्तुत: माडगूळकरांचे गीतरामायण प्रभूरामचंद्र सिंहासनस्थ झाल्यावर सुरनरांच्या जयजयकारांत संपते. पण माडगूळकरांची प्रतिभा ते तिथे संपवित नाहीत...छंद आणि स्वर विराम पावले तरी तिचे तेज सरणारे दु:ख आपल्या अंतरात रेंगाळतच रहाते.यथाकाळ या रामायणाने पुन्हा नवा अवतार घ्यावा म्हणूनच तर त्यांच्या हातुन हे घडले नसेल?एवढे मात्र खास की तोपर्यंत आणि त्यानंतर देखील यातील काही गीते गीतरामायणासारखी चिरंजीव होऊन राहतील आणि त्या बरोबरच माडगूळकरांचे-माझ्या बंधुतुल्य मित्राचे नाव देखील!.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems