गदिमा नवनित
 • चंदनी चितेत जळला चंदन,
  सुगंधे भरुन मर्त्यलोक!.
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • लळा-जिव्हाळा शब्दच खोटे
 • Lala Jivala Shabdach Khote
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  लळा-जिव्हाळा शब्दच खोटे, माश्या मासा खाई
  कुणी कुणाचे नाही राजा, कुणी कुणाचे नाही

  पिसे, तनसडी, काड्या जमवी, चिमणी बांधी कोटे
  दाणा, दाणा आणून जगवी, जीव कोवळे छोटे
  बळावता बळ पंखामधले पिल्लू उडूनी जाई

  रक्‍तहि जेथे सूड साधते तेथे कसली माया ?


  कोण कुणाची बहीण, भाऊ, पती, पुत्र वा जाया
  सांगायाची नाती सगळी जो तो अपुले पाही


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems