गदिमा नवनित
 • लबाड जोडी इमले माड्या, गुणवतांना मात्र झोपडया
  पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणीहार
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • वारा सुटे सुखाचा
 • Vara Sute Sukhacha
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  वारा सुटे सुखाचा, आनंद मेघ आले
  मी अमृतात न्हाले

  अनिकेत त्यास लाभे सिंहासनी निवारा
  नौकेस हात द्याया आला पुढे किनारा
  कोमेजल्या लतेचा होऊन कुंज डोले

  माझी मलाच कैसी झाले अनोळखी मी
  तिन्ही जगात आता माझ्यापरी सुखी मी
  हे भाग्य

  सोसवेना होतात नेत्र ओले

  माझे मला कळेना आले घडून कैसे
  उल्केस आज लाभे चैतन्य तारकेचे
  उचलावया शिळा ती आभाळ नम्र झाले


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems