गदिमा नवनित
 • इथे फुलांना मरण जन्मता, दगडाला पण चिरंजीविता
  बोरीबाभळी उगाच जगती, चंदनमाथि कुठार !
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • वारा सुटे सुखाचा
 • Vara Sute Sukhacha
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  वारा सुटे सुखाचा, आनंद मेघ आले
  मी अमृतात न्हाले

  अनिकेत त्यास लाभे सिंहासनी निवारा
  नौकेस हात द्याया आला पुढे किनारा
  कोमेजल्या लतेचा होऊन कुंज डोले

  माझी मलाच कैसी झाले अनोळखी मी
  तिन्ही जगात आता माझ्यापरी सुखी मी
  हे भाग्य

  सोसवेना होतात नेत्र ओले

  माझे मला कळेना आले घडून कैसे
  उल्केस आज लाभे चैतन्य तारकेचे
  उचलावया शिळा ती आभाळ नम्र झाले


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems