गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • वारा सुटे सुखाचा
 • Vara Sute Sukhacha
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  वारा सुटे सुखाचा, आनंद मेघ आले
  मी अमृतात न्हाले

  अनिकेत त्यास लाभे सिंहासनी निवारा
  नौकेस हात द्याया आला पुढे किनारा
  कोमेजल्या लतेचा होऊन कुंज डोले

  माझी मलाच कैसी झाले अनोळखी मी
  तिन्ही जगात आता माझ्यापरी सुखी मी
  हे भाग्य

  सोसवेना होतात नेत्र ओले

  माझे मला कळेना आले घडून कैसे
  उल्केस आज लाभे चैतन्य तारकेचे
  उचलावया शिळा ती आभाळ नम्र झाले


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • प्रा.रा.ग.जाधव
  माडगूळकरांनी सात आठशे वर्षांची विविध रुपरसांची परंपरा आधुनिक संस्कारांनी पुन्हा सजीव केली आहे.चैत्रबन म्हणजे या पुराण्या काव्यपरंपरेचे एक कलाप्रदर्शनच आहे.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems