गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • स्वप्‍नावरी स्वप्‍न पडे
 • Swapnavari Swapna Pade
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  स्वप्‍नावरी स्वप्‍न पडे, नीज ना मला
  जागेपणी आठविते सारखी तुला !

  प्रीतीचे घोष तुझ्या, कानी ऐकते
  मूर्तीचे चित्र तुझ्या, पदरी झाकिते
  अंतरिचा भाव कधी तुज न उमगला !

  भोळी मी पोर तुला दुरून पूजिते
  सांगावे गूज असे रोज योजिते


  काय करू साधेना कठीण ती कला !

  हळूच तुझ्या छायेशी आज बोलते
  शबरीच्या बोरांची शपथ तुला घालते
  भिल्लीणिची भक्‍ती त्या राम समजला !


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems