गदिमा नवनित
 • कालपुरुषा तु स्वत: थकशील,थेरडा होशील पण,आम्हाला म्हातारपण देणे कक्षेबाहेर आहे तुझ्या.
  आम्ही लढतच राहु.हे आव्हान घे माझे-एका कलाकाराचे!
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
 • Hale Dule Hale Dule
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
  पैलतिरी असेल माझ्या राजसाचा गाव

  कुठून बाई ऐकु येई पावा
  उगिच कसा भास असा व्हावा
  कोण दूर घुमवी सूर लागेना ग ठाव

  शांत जली का हलली छाया
  कोण असे भुलवितसे वाया
  हळूच हसे,

  लपून बसे, चालवुनी नाव

  कुजबुजते माझ्या मी कानी
  गुणगुणते अस्फुट ही गाणी
  मीच हसे, मीच फसे, काय हा स्वभाव


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • यशवंतराव चव्हाण
  गदिमांच्या काव्यप्रतिभेवर प्रसन्न होऊन..'मी जर राजा असतो तर कविवर्यांच्या हाती सोन्याचे कडं चढवलं असतं.'
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems