गदिमा नवनित
 • अग्‍नी ठरला असत्यवक्ता
  नास्तिक ठरवी देवच भक्ता
  पतिव्रता मी तरि परित्यक्ता
  पदतळी धरित्री कंप सुटे
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
 • Hale Dule Hale Dule
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  हले डुले हले डुले पाण्यावरी नाव
  पैलतिरी असेल माझ्या राजसाचा गाव

  कुठून बाई ऐकु येई पावा
  उगिच कसा भास असा व्हावा
  कोण दूर घुमवी सूर लागेना ग ठाव

  शांत जली का हलली छाया
  कोण असे भुलवितसे वाया
  हळूच हसे, लपून बसे, चालवुनी नाव

  कुजबुजते माझ्या मी कानी
  गुणगुणते अस्फुट ही गाणी
  मीच हसे, मीच फसे, काय हा स्वभाव


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पु.भा.भावे
  'मंतरलेल दिवस' वाचून झाले,मस्ती अजून आहे.यातल्या व्यक्ती,स्थळं,उगीचच पुनः पुन्हा डोळ्यांसमोर येतात.अस्वस्थ करतात.चांगलं काही वाचल्यानंतर हे असंच होतं.तीच त्यांच्या सामर्थ्याची पावती.शब्दाशब्दात सातारी मातीचा कस आहे.दुसरे काही बिघडले तरी माडगूळकरांचे आत्मकथनपर लिहिणे कधीही बिघडत नाही !.
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems