गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • हे गीत जीवनाचे
 • He Geet Jivanache
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  मागे पुढे पहाते रचिते भविष्य काही
  होणार काय आहे ते मात्र ज्ञात नाही

  स्वर शब्दरूप होती आनंदल्या मनाचे
  गाते परि कळेना हे गीत जीवनाचे

  आनंद-दुःख यांचे नाते मुळी जुळेना
  ओठांवरील माझ्या गाणे तरी ठरेना
  सुखदायी गीत होते सार्‍याच भावनांचे  माझ्याच गायनी मी लयधुंद होत जाते
  गाण्यास रागिणीचा हळुवार रंग देते
  वाजे प्रसन्न वीणा उत्‍फुल्ल ताल नाचे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems