गदिमांची चित्रपटगीते शब्द | Marathi Film Song Lyrics
 •  
 • Box-C-30
 • हे गीत जीवनाचे
 • He Geet Jivanache
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di.Madgulkar


 •  

  मागे पुढे पहाते रचिते भविष्य काही
  होणार काय आहे ते मात्र ज्ञात नाही

  स्वर शब्दरूप होती आनंदल्या मनाचे
  गाते परि कळेना हे गीत जीवनाचे

  आनंद-दुःख यांचे नाते मुळी जुळेना
  ओठांवरील माझ्या गाणे तरी ठरेना
  सुखदायी गीत होते सार्‍याच भावनांचे  माझ्याच गायनी मी लयधुंद होत जाते
  गाण्यास रागिणीचा हळुवार रंग देते
  वाजे प्रसन्न वीणा उत्‍फुल्ल ताल नाचे


गदिमा गौरव | Special Quotes
 • पं.महादेवशास्त्री जोशी
  गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..
संबंधीत गाणी-कविता | Related Songs-Poems