गदिमा.कॉम मेगा MP3 संग्रह सूची
गीतरामायण (सुधीर फडके):

स्वये श्री रामप्रभू ऐकती
सरयू तीरावरी अयोध्या
उगा का काळिज माझे उले
उदास कां तूं ?
दशरथा,घे हे पायसदान
राम जन्मला ग सखी
सांवळा ग रामचंद्र
ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा
मार ही ताटिका रामचंद्रा
चला राघवा चला
आज मी शापमुक्त जाहले
स्वयंवर झाले सीतेचे
आनंद सांगूं किती सखे ग
मोडुं नका वचनास
नको रे जाउं रामराया
रामाविण राज्यपदी कोण बैसतो ?
निरोप कसला माझा घेता
थांब सुमंता,थांबवि रे रथ
जय गंगे,जय भागिरथी
या इथे लक्ष्मणा,बांध कुटी
बोलले इतुके मज श्रीराम
दाटला चोहिकडे अंधार
मात न तूं वैरिणी
आश्रया गुहेकडे जानकीस पाठवा
पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा
तात गेले ,माय गेली,भरत आता पोरका
कोण तू कुठला राजकुमार ?
सूड घे त्याचा लंकापति
मज आणुन द्या तो हरिण अयोध्यानाथा
याचका, थांबु नको दारात
कोठें सीता जनकनंदिनी ?
लक्ष्मणा,तिचींच ही पाउलें
पळविली रावणें सीता
धन्य मी शबरी श्रीरामा
सन्मित्र राघवाचा सुग्रीव आज झाला
वालीवध ना,खलनिर्दालन
असा हा एकच श्रीहनुमान्
हीच ती रामांची स्वामिनी
नको करुंस वल्गना
मज सांग अवस्था दूता,रघुनाथांची
पेटवी लंका हनुमंत
सेतू बांधा रे सागरीं
रघुवरा, बोलत कां नाहीं ?
सुग्रीवा, हें साहस असलें
शेवटचा करि विचार फिरुन एकदां
भूवरी रावणवध झाला
अनुपमेय हो सुरूं युद्ध हें रामरावणांचें
लंकेवर काळ कठिण आज पातला
आज कां निष्फळ होती बाण ?
लीनते, चारुते, सीते
स्वामिनी निरंतर माझी, सुता ही क्षमेची
त्रिवार जयजयकार, रामा, त्रिवार जयजयकार
प्रभो, मज एकच वर द्यावा
डोहाळे पुरवा रघुकुलतिलका, माझे
मज सांग लक्ष्मणा, जाउं कुठें ?
गा बाळांनो, श्रीरामायण

चैतन्य गौरव - अथर्वशीर्षाचे मराठी गीतांतर
(संगीत : प्रभाकर जोग)


गीतरामायण (संस्कृत) :

श्रूयते श्रीरामेण स्वयम्
रामजनिरियं जाता
श्यामरामचंद्रो मेSयम्
ज्येष्ठं ते हे नृपते
श्रुणुत स्वयंवराख्यानम्
यत्र स रामस्तत्र हि सीता
तिष्ठ सुमन्त्रक स्थापय च रथम्
जय गड़गे जय जह् नुसुते
दैवजानि दु:खानीति
कोSसि रे युवराज
आनीय देहि मे
हनुमता दग्धा लड्केयम्
सेतुं रचयध्वं सागरे
वद यामि लक्ष्मण
रामाख्यानं गायतमेवम्
स्वये श्रीरामप्रभु ऐकती

बालगीते :

आईसारखे दैवत सार्‍या जगतावर नाही
आई व्हावी मुलगी माझी
आवडती भारी मला माझे आजोबा
बाळा जो जो रे
बिन भिंतीची उघडी शाळा
चांद मोहरे चांदणे झरे
चंदाराणी का ग दिसतेस थकल्यावाणी
चांदोबा चांदोबा भागलास का
एक कोल्हा बहु भुकेला
एका तळ्यात होती १
एका तळ्यात होती २
इवल्या इवल्या वाळूचं
इवल्या इवल्याशा टिकल्या टिकल्यांचे
गोरी बाहुली कुठुन आली
गोरी गोरीपान फुलासारखी छान
झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
जो जो जो बाळा जो जो जो
कधी रे पाहिन डोळां तुला
कोण आवडे अधिक तुला ?
लाकडाच्या वखारीत माकडाचा दवाखाना
मैना राणी चतुर शहाणी
नाच रे मोरा नाच
नीज माझ्या सोनुल्या
ससा उपजला कसा
शेपटीवाल्या प्राण्यांची
ताईबाई होणार लगीन तुमचं
उगी उगी गे उगी
झाडावरती घडे लटकले

भक्तिगीते :

देव देव्हार्‍यात नाही
धाव पाव सावळे विठाई
एकतारी सांगे
एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात
गाव झाला जागा आता
गोकुळिचा राजा माझा
इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी
जय जय जी बजरंग
कानडा राजा पंढरीचा
कर्म करिता ते निष्काम
कुंभारासारखा गुरू नाही रे जगात
नवल वर्तले गे माये
नीज वो श्रीहरी
निजरूप दाखवा हो
पहाटेच्या या प्रहरी
पतित पावन नाम ऐकुनी
पाहुणी आली माझ्या घरी अंबिका
प्रभातसमयो पातला
रामा रघुनंदना
समचरण सुंदर
श्रीहरी विदुराघरि पाहुणा
तुझे रूप चित्ती राहो
तुझ्या कांतिसम रक्‍तपताका
उघडले एक चंदनी दार
ऊठ पंढरीच्या राजा
ऊठ ऊठ पंढरीनाथा
वाजवी पावा गोवींद
विठ्ठला तू वेडा कुंभार
विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट
वाजवि मुरली श्यामसुंदरा १
वाजवि मुरली श्यामसुंदरा २
वाजवी पावा गोविंद
झाला महार पंढरिनाथ

साई दरबार (संगीत:सी.रामचंद्र):

गोदाईचा परिसर पुरा
काकड आरती करितो साईनाथ देवा
उठा उठा श्री साईनाथ गुरु
पुजीतो जो मजसी
अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे
एकाग्र नेत्र तू लाव तुझे मजकडे
शिर्डी पंढरपूर माझे
घेऊनिया पंचारती
रुसो मम प्रियअंबिका

भावगीते :

आभास रंगवीता
अंगणी गुलमोहर फुलला
बहरला पारिजात दारी
बोल रे कोकीळा
चंद्रावरती दोन गुलाब
धुंद येथ मी
दोन दिसांच्या संगतीची
एक भेट ताटातूट
गेला दर्यापार घरधनी
घननीळा लडिवाळा
हसलीस का फूलराणी
जा बाळे जा सुखे सासरी
का असा गेलास तू
कशी मी सांगु वडिलांपुढे
किती वयाचे धराल भय हे
लपविलास तू हिरवा चाफा
लावियले नंदादीपा
मानसी राजहंस पोहतो
मी तूमची जाहले
मी भूललो तुजवर राणी
मी गुणगुणते अबोध काही बोल
मी तूमची जाहले
नका गडे माझ्याकडे
नवीन आज चंद्रमा
ओटीत घातली मुलगी विहिणबाई
फांद्यांवरी बांधिले ग
रानात सांग कानात
रोम रोमी सुरंगी फुले
सई नवल काहिसे घडले
सांवळाच रंग तुझा
तिन्हीसांज होते
तुज वेड लाऊनी अपुल्या
तुझी रे उलटी सारी तर्‍हा
विसरलास तू सहज मला

लावण्या :

आई चिडली बाबा चिडले
आई मला नेसव शालू नवा
आला नाही तोवर तुम्ही
आणा कोल्हापुरी साज
आता हो भावजी
औंदा लगीन करायचं
ऐन दुपारी यमुनातीरी
असेल कोठे रुतला काटा
बाई मी पतंग उडवीत होते
बुगडि माझी सांडलि ग १
बुगडी माझी सांडली ग २
दररात सुखाची नवसाची
हास पाखरा हास
हिरव्या साडीस पिवळी किनार ग
जाळीमंदी पिकली करवंद
जेजुरी पुण्यक्षेत्र १
जेजुरी पुण्यक्षेत्र २
का हो धरिला मजवर राग
काल रात सारी मजसी
कुणी तरी बोलवा दाजिबाला
माघाची रात चांदणं त्यात
माघ मास पडली थंडी
माय माझी हंसावर बैसली
पदरावरती जरतारीचा मोर नाचरा हवा
पाटलाची पोर
पाव्हनं एव्हडं ऐका
रागारागाने गेला निघून
साडी दिली शंभर रुपयांची
सजणाच्या मर्जीखातर
तुम्ही माझे बाजीराव
तुझ्या ऊसाला लागल कोल्हा
येणे जाणे का हो सोडले

देशभक्तिपर गीते :

हे राष्ट्र देवतांचे
झडल्या भेरी झडतो डंका
जिंकू किंवा मरू
लढा वीर हो लढा लढा
राजा तिथे उभा असणार
सैनिक हो तुमच्यासाठी
श्री छत्रपति पोवाडा
वेदमंत्राहून आम्हां वंद्य वंदे मातरम्‌

गीतगोपाल (संगीत:सी.रामचंद्र) :

वनी राधिका गीत गोपाल गाते
अजन्मा जन्मासी आला
वसुदेव निघाले नंद घरी
निराधार मी भीरु भगिनी
दिवस मास चालले
दुध नको पाजु हरीला
पतिचिमुकला श्री दामोदर
मी न चोरिले लोणी
सर्प फणीवर कृष्ण नाचला
काजळ कसले
प्रलयघन दाटले
प्रियकर माझा हरी
जयनारायण श्री नारायण
पावा वनी वाजतो
शिवप्रभेसम पडे चांदणे
सख्यांनो मथुरेस जातो
माझ्या साठी तरी एकदा

गीतगोपाल (संगीत:श्याम जोशी):

शरच्श्रंद्रिका मूक हुंकार देते
अजन्मा जन्मासी आला
देवकी सांगे वसुदेवा
निजवंशदीपका धरुन शिरी
पिता पुत्र काजळरात्री
नको रे मारु नवजाता
मधुभाष दुंदुभींनी
दिवसमास चालले

जोगिया (संगीत:सुरेशदा देवळे):

ऐन वयाच्या वसंतकाली
आले मृगाचे तुषार
धुंडुनी डोळ्याचं बळ थकलं
दिसे ही सातार्‍याची तर्‍हा
उभी चढणिची वाट
गीत हवे का गीत?
मेघा,जा घेऊन संदेश!
कोन्यात झोपली सतार (जोगिया)
मैतरणी ग सांग साजणी
संसारी मी केला तुळशीचा मळा
सर्वाभूती रंगे देव
शारदे,घे तसला अवतार
श्रावणातल्या त्या रातीची
सुरावट भाषेहून रांगडी - जत्रेच्या रात्री
तू संगती म्हणून
झोपडीच्या झापा म्होरं - रानातली अंगाई

गंगाकाठी :

गंगाकाठी१ - पेशवाईवर आधारीत काव्यकथा
गंगाकाठी२ - पेशवाईवर आधारीत काव्यकथा

गदिमांच्या आवाजात :

मी कवी कसा झालो ? - गदिमांचे भाषण भाग १
मी कवी कसा झालो ? - गदिमांचे भाषण भाग २
जत्रेच्या रात्री - गदिमांच्या आवाजात
जोगिया - गदिमांच्या आवाजात
पुजास्थान - गदिमांच्या आवाजात
छुमछुम छुमछुम नाच मोरा - विद्याताई माडगूळकरांच्या आवाजात

चित्रपटगीते (खूप लोकप्रिय) :

ऐकशील माझे का रे
आज कुणीतरी यावे
आला वसंत देही
अजब ही मधुचंद्राची रात
असा बालगंधर्व आता न होणे
असा नेसून शालू हिरवा
बहर उडाला आज पडली
बाई मी विकत घेतला श्याम
चल सोडून हा देश पक्षिणी
चिंचा आल्यात पाडाला
दैव जाणिले कुणी
देवा दया तुझी की
गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला
धक्का लागला ग
धुंद मधुमती रात रे
दिलवरा दिल माझे ओळखा १
दिलवरा दिल माझे ओळखा २
डोळ्यापुढे दिसे गे
डोळ्यांत वाच माझ्या
एक धागा सुखाचा
एक वार मज राम दिसावा
एक फुलले फूल
इथेच टाका तंबू
गंगा आली रे अंगणी
घबाड मिळूदे मला रे खंडोबा
घन घन माला नभी दाटल्या
गोमू माहेरला जाते
दिसशी तू नवतरुणी काश्मिरी
एक आस मज एक विसावा
ही कुणी छेडिली तार
हीच मळ्याची वाट
हुकुमाची राणी माझी
जा मुलि शकुंतले सासरी
जग हे बंदिशाला
झांजीबार झांजीबार झांजीबार
जिवलगा कधि रे येशील तू
का रे दुरावा का रे अबोला
कबीराचे विणतो शेले
काल मी रघुनंदन पाहिले
कशी झोकात चालली कोळ्याची पोर
कशी करू स्वागता
खेड्यामधले घर कौलारू
कुणी म्हणेल वेडा तुला
कोन्यात झोपली सतार (जोगिया)
सासुर्‍यास चालली लाडकी शकुंतला
लळा जिव्हाळा शब्दच खोटे
लिंबलोण उतरू कशी
मज नकोत अश्रू घाम हवा
माझे दुःख न जाणे कोणी
माझ्या जाळ्यात गावला मासा १
माझ्या जाळ्यात गावला मासा २
मीच गेले जवळ त्याच्या
मी तर प्रेम दिवाणी
मोठंमोठं डोळं तुझं
नखांनखांवर रंग भरा
नको मारूस हाक
नसे राउळी वा नसे मंदिरी
नाविका चल तेथे
ओळखिले मी तुला नाथा
पहिले भांडण केले कोणी
पहिले भांडण केले कोणी
पाखरू फडफडते एकटे
पाण्यात पाहती का
पाठ शिवा हो,पाठ शिवा
पोटापुरता पसा पाहिजे
प्रथम तुज पाहता
प्रेमात तुझ्या मी पडले
प्रितीच्या पूजेस जाता
प्रिया तुज काय दिसे स्वप्‍नात
राजहंस सांगतो कीर्तिच्या तुझ्या कथा
रम्य ही स्वर्गाहून लंका
रंगू बाजारला जाते हो जाऊ द्या
सख्यांनो करु देत शृंगार
सांग तू माझा होशिल का
संथ वाहते कृष्णामाई
सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष
स्‍त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी
तंबाखूची रसाळ पोथी
तांबुस गोरा हात साजिरा
थकले रे नंदलाला
माझं ठरल्यालं लगीन मोडलं ग
तुला पाहते रे
तुला समजले मला समजले
त्या तिथे पलीकडे तिकडे
उद्धवा अजब तुझे सरकार
उमा म्हणे यज्ञी माझे जळाले माहेर
उपवर झाली लेक लाडकी
या चिमण्यांनो परत फिरा रे
या कातरवेळी पाहिजेस तू जवळी
या कोकणात आता
या सुखांनो या
याल कधी हो घरी
या डोळ्यांची दोन पाखरे
यशवंत हो जयवंत हो
येणार नाथ आता
झाली भली पहाट
झटकून टाक जिवा

 


 

 

 

चित्रपटगीते (लोकप्रिय) :

आईबापांचा माझा जावई
आईपण दे रे
अय्याबाई ! इश्श्बाई !
आज सुगंधित झाले जीवन
आज या एकांत काली
आधंळेपणा फिटे
आंधळ्याला पैसा दे दाता
आसावल्या मनाला माझाच राग येतो
आठवतो का बालपणा
आयलय बंदरा चांदाचे झाज
आभाळ फाटलेले
अंधारच मज हवा
अपराध मीच केला
अरे अरे नंदाच्या पोरा
अशी मारीन तीर
आवडला मज मनापासूनी
बदलती नभाचे रंग कसे (आनंदी)
बदलती नभाचे रंग कसे (दु:खी)
बाई मी गिरीधर वर वरिला
बैल तुझे हरणावाणी
भरली ग चंद्रभागा
भूक आभाळाची छाया
चाल बैला चाल
चल ग सये वारुळाला
चमेलीस आली फूले
चांद किरणांनो जा जा रे
चांदणे झाले ग केशरी
चांदण्यात चालु दे
चंद्र आणखी प्रीती यांचे काय असावे नाते
चिंधी बांधिते द्रौपदी
चूकवीत लाख डोळे
दक्षिणदेशी
धरतींच्या लेकरारे
धीरे जरा गाडीवाना
धौम्य ऋषी सांगतसे
दिवा लाविते दिवा
डोंगर माथ्यावरी
दूर राहिले जग स्वार्थाचे
दूर कुठे राउळात
एकटी शिवारी गडे
गंध हा श्वास हा स्पर्श हा
घोटापाठी घोट सुखाचा
हले डुले पाण्यावरी नाव
हणुमंता माझ्या हनुमंता
हरी थेंब घेरे दुधाचा
हरि तुझी कळली चतुराई
हाती नाही बळ,दारी नाही आड
हे कधी होईल का
हे वदन तुझे की कमळ निळे
होणार तुझे लगिन होणार
हेच ते चरण अनंताचे
होशी काय निराश
जा एकटी तु गे
जाग रे यादवा
जाण आहे आपणांसी
जग्गनाथाहूनी थोर
जाहली जागी पंचवटी
जय जयकारा करा
जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे
जवळ येऊ पाहते मी
जिण्याची झाली शोककथा
काय करू मी ते सांगा तुम्ही पांडुरंगा
कधी मी पाहीन ती पाऊले
कधीतरी मी आले होते
कधी तू दिसशील डोळ्यांपुढे
कधीतरी तुम्ही यावे इथे
काही तरी तू बोल

कळी उमलते मना एकदा
कसे करु बाई मन आवरेना
केतकीच्या बनात उतरत्या उन्हात
खराच कधी तू येशिल का
कुई कुई चाक वाजतय
कुरवाळू का सखे मी
लाज वाटे आज बाई १
लाज वाटे आज बाई २
लाजरी वेल हसुनी बोले
लंगडा ग बाई लंगडा
लाविला तुरा फेट्यासी
लोचनीची नीज माझ्या
मायबाप टाकून गेले
मधुराणी तुला सांगू का
हे गीत जीवनाचे
मागे पुढे पाहते
माय यशोदा हलवी पाळणा
मज आवडले हे गाव
मज सुचले ग मंजुळ गाणे
माझ्या रे प्रीती फुला
मनोरथा चल त्या नगरीला
माझे गोजीरवाणे मुल
मी भीक मागणारी
मिटुन डोळे घेतले मी
नका सोडूनी जाऊ मला
नाकात वाकडा नथीचा आकडा
नको रे बोलूस माझ्याशी
नंदाचा पोर आला
नवीन आले साल
निघाले असतिल राजकुमार
निळा समिंदर निळीच नौका
ओल्या हुरड्यास आली शाळू ग
पावसात नाहती लता लता
पक पक पक पक पकाक पक
पाण्या, तुझा रंग कसा
फुल पाखरु
फुला फुला रे फुला फुला
फुलांची झाली ग बरसात
प्रेम असते आंधळे
प्रीतिच्या पूजेस जाता
प्रीती प्रीती सारे म्हणती
रंगुबाई गंगुबाई हात जरा चालू द्या
रुणझुणत्या पाखरा जा माझ्या माहेरा
सांभाळ विश्वनाथा
सारी भगवंताची करणी
सहा देशच्या सहा सुंदरी
सजवू कसे नयना
सांग ना मला गडे
शाम घुंगट पट खोले
शब्द शब्द जुळवुनी
शपथ तुला प्रेमा
श्रावण आला ग वनी
श्रावण आला वनी
स्‍नान करिती लोचने
स्वप्‍नावरी स्वप्‍न पडे
ते माझे घर
तुला या फुलाची शपथ
त्याचं मानूस हे नाव
उदासीन का वाहतो आज वारा
उघडी नयन शंकरा
वनवास हा सुखाचा
वारा सुटे सुखाचा
विझले रत्‍नदीप नगरात
वृंतावनी कोणी बाई
वारीयाने कुंडल हाले
या घरची मी झाले गृहिणी


 

चित्रपटगीते (सामान्य) :

आज भांडणार मी
आज दिसे का चंद्र गुलाबी ?
आज जाहला श्वास मोकळा
आता कसली चोरी ग
आठवे अजुनी यमुना तीर
आवडसी तू एकच ध्यास
अबोल झालीस का
अजुन सजणा मी धाकटी
अजुन तरणी आहे रात
अल्लड माझी प्रीत
आनंद आगळा हा मी
असा कसा देवा घरचा
असशील कोण गे तू
औंदा बाई आले मी लग्नाला
अवतार घेशी देवा
बाबू देजा रुमाल
बघुन बघुन वाट तुझी
बाळ तुझे नवसाचे यशोदे
भरास येई मोगरा
भावूक दोन डोळे
बोल ग मैने बोल
चाल राजा चाल सर्जा
दहा वीस असती का रे
दसरा ना दिपवाळी
दिया सिंधू म्हणती तूजसी
देश हीच माता
धरतीच्या कुशीमध्ये
डोळा चूकवून जाशील कुठे
दुधाचा भाव माझ्या ताकाला
एक डाव तुला मी पाहीली
एक सुरात घुंगरु बोले
एकदा येऊन जा तू
गळ्याची शपथ तुला जिवलगा
घर हीच राजधानी
घरजावई कराल का
घोटीव शरीर लाल पीळदार
हा हाथ प्राणनाथा
हळू हळू चाल
हळूच कोणी आले गं
हरवले माझे काही तरी
हे फूल उंबराचे
हेच ते ग तेच हे
हेच तूझे घर
होणार स्वयंवर तुझे जानकी
जाशिल कोठे मुली तू
जीवाच्या सखीला
जुळत आली कथा
का मोगरा फुलेना
काय गाळतोसी डोळे
काजवा उगा दावितो दिवा
खेळते हिरवाळीत चांदणे
कुणीतरी सांगा श्रीहरीला
कृष्ण तुझा बोले कैसा
लागली आज सतार सुरात
लग्न ठरवीले तुम्ही
लावतो डोळा
मथुरेत मी गोकुळी कान्हा
माझा जीवलग आला गडे
मी तर आहे मस्त कलंदर
मी शहर पुण्याला गेले
मी वाट पाहते दारी
नाच लाडके नाच
नकळत घडला गुन्हा
नको बावरूनि जाऊ
नको जाऊ नारी यमुना कीनारी
पाप ठरवूनी पुण्याला
पाच प्राणांचा रे पावा
पडते पाया नका सोडूनी जाऊ मला
पात्रापरी नदीच्या
पेरते व्हा रे पेरते व्हा
फेर्‍या मागे चाले फेरा
फुलव पिसारा मोरा
प्रिती प्रिती सारे म्हणती
प्रेमवेडी राधा साद घाली मुकुंदा
प्रित करु लपून छपून
रचिल्या कुणि या प्रेमकथा
रान पाखरा
रंग फेका रंग फेका
रंगवि रे चित्रकारा
'सा' सागर उसळे कैसा
सहज तुझी गाठ पडे
सहवास सागराचा
सांगू कुणा रे कृष्णा
सासरच्या घरी आले
सौंदर्याची खाण पाहिली
सायंकाळी खिडकी खाली
शांत मला झोपूदे
शपथ या बोटांची
शीतल सुंदर कीती चांदणे
श्रावणातल्या त्या रातीची
सुकली म्हणूनी वास विसरते
स्वर उमटावे शुभंकरोती
स्वयंवर झाले सीतेचे
तपास बसला वनात मुनीवर
तुम्ही आम्हाला घरजावई कराल का
तुम्ही माझे मी तुमची
तुझे नि माझे इवले गोकुळ
तुझी नी माझी प्रित जुनी
तुझ्या डोळ्यात पडलं चांदणं
ऊठ शंकरा सोड समाधी
ऊठ मुकुंदा सरली रात
वनवास मला आवडे
विसरुनी जा
यश तेची विष झाले
झाले ग बाई संसाराचे हसे
झरा प्रितीचा का असा
झरती सुमने टपटप
झोंबती अंगा जललहरी
इतर गीते :

आश्रम की हरिचे हे गोकुळ
आठव येतो मज तातांचा
भाळी अर्धचंद्र माथी शुभ्रगंगा
गेलीस सोडुनी का
माझ्या घरात दिवाळी
मी पुन्हा वनांतरी फिरेन हरिणीवाणी
मी वाजवीन मुरली
न्याहरी कृष्णाची घेऊनी
पहाट झाली उद्यानातुन
पाहिली काय वेलींनो
पार्वती वेची बिल्वदळें
रघूनंदन आले
रघुवीर आज घरी येणार १
रघूवीर आज घरी येणार २
रामचंद्र स्वामी माझा
सहस्ररूपे तुम्ही सदाशीव
सुखद या सौख्याहुनि वनवास


सवालजवाब :

भाई सावध व्हा - राम जोशी
चंद्र पाहता
एकवार सांगते कान्हा
एकवार सांगते कान्हा - राम जोशी
गणराज गजानन गौरीसुता
हटातटाने पटा रंगवून - राम जोशी
काय सामना करू तुझ्याशी
काय म्हणू - राम जोशी
काय म्हणू - राम जोशी
केशवकरणी अदभूतलीला - राम जोशी
कितीदा हात जोडू
कुंजात मधूप गुंजराव - राम जोशी
लाडे लाडे आले मी मोहना - राम जोशी
महेशमूर्ती तुम्ही सभाजन
मुखचंद्रावर ओढुनी घेई
नरा जन्मा मध्ये - राम जोशी
नारी जात तू
नाव गाव कसं पुसू
पंचांग सांगता जन्म गमविला - राम जोशी
पाण्यामधली एक अप्सरा - राम जोशी
राधा सखी संवादे - राम जोशी
राजधानी धन्य धनवंत
सांग सखे सुंदरी - राम जोशी
सवाल जवाब १
सुर्य उगवता - राम जोशी
तुझीच दौलत - राम जोशी