गदिमा नवनित
 • नजिक नाझरें श्रीधर कविंचे,नदी माणगंगा
  नित्य नांदते खेडे माझें धरुनि संतसंगा!
मराठी युनिकोड फॉन्ट
गदिमांचे व्हिडिओ | Gadima Videos
 •  
 • Box-C-12
 • महाकवी गदिमा (डॉक्युमेंटरी)
 • Mahakavi GaDiMa (Documentary)
 • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di. Madgulkar
 • Documentary Based On Life Of Legendary Marathi Author G D Madgulkar (GaDiMa) , महाकवी ग.दि.माडगूळकर (गदिमा) यांच्यावर आधारित लघुपट - महाकवी गदिमा.
  दिग्दर्शक :संजय दाबके
  निवेदन : श्रीकांत मोघे | Shrikant Moghe

  सहभाग : सुधीर फडके , राम गबाले , द.मा.मिरासदार , डॉ.अंबादास माडगूळकर , किरण शांताराम , म.गो.पाठक , श्रीधर माडगूळकर .

  Documentary Featuring Legendary Marathi Author Ga Di Madgulkar (Part-1 and 2),Produced By Films Division Of India.
  Directed By : Pradeep Dixit

गदिमा गौरव | Special Quotes
 • ग.दि.माडगूळकर(यवतमाळ,साहित्य संमेलनातील भाषणातून)
  गीत गायले जाते एवढया अपराधासाठी त्याच्या अंगावरची कवित्वाची भूषणे काढून कशासाठी घ्यायची? काव्यहीन गीते लिहिली जातात,तशी काव्यहीन कविताही पुष्कळ असते.पण छंदात रचलेली एखादी कविता कोणी तालस्वरावर गायली तर तिच्यातील कवित्व नाहीसे झाले असे कसे? माझ्यासारख्या एकाद्या कविला काव्य स्फुरते तेच छंदासह....