गदिमांचे व्हिडिओ | Gadima Videos
  •  
  • Box-C-12
  • महाकवी गदिमा (डॉक्युमेंटरी)
  • Mahakavi GaDiMa (Documentary)
  • ग.दि.माडगूळकर(गदिमा) | Ga.Di. Madgulkar  • गदिमांच्या चित्रपट-साहित्य व जीवनप्रवासावर आधारित एक तासाचा लघुपट 'महाकवी गदिमा',निवेदन श्रीकांत मोघे यांचे असून यात सुधीर फडके , राम गबाले , द.मा.मिरासदार , डॉ.अंबादास माडगूळकर , किरण शांताराम , म.गो.पाठक , श्रीधर माडगूळकर यांचा सहभाग आहे.


गदिमा गौरव | Special Quotes
  • पं.महादेवशास्त्री जोशी
    गीतरामायण म्हणजे आदर्शाचा उत्तुंग पुतळा म्हटला, तर गीतगोपाल म्हणजे त्याच्या भोवतीच बहरलेले कुंजवन म्हणता येईल.तिथे प्रणाम करायचा,इथे विहार!गीतरामायणाची वाणी ही भारलेली आहे.तर गीतगोपालाची वाणी झंकारलेली आहे.गीतरामायण हा मराठी शारदेच्या मखरात बसतांना घालायचा मुकुट तर गीतगोपाल हा तिचा हळदीकुंकुवाला जातांना गळ्यात रुळवायचा रत्नहार म्हणणे संयुक्तिक ठरेल..